Mnoho zákazníků si plete pojem revize komína s pravidelnou roční kontrolou dle NV č.91/2010 Sb.Co přesně se po pojme revize komína skrývá?
Ve zkratce se jedná o kompletní kontrolu celé spalinové cesty - komína před uvedením nového spotřebiče nebo komína do provozu. Výstupem této kontroly jsou tzv.revizní zpráva a technická zpráva. Revizní zpráva, respektive revizní zpráva spalinové cesty a technická zpráva musí obsahovat náležitosti, které jsou popsány v nařízení vlády (NV) č. 91/2010 Sb. 

Revize komínů (revize spalinových cest) se provádí:

  • před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
  • před výměnou nebo novou instalaci spotřebiče paliv
  • po komínovém požáru
  • při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na vznik trhlin ve spalinové cestě
Vzor revizní zprávy spalinové cesty podle NV č. 91/2010 Sb.
vzor revizni zpravy spalinove cesty
Vzor technické zprávy spalinové cesty podle NV č. 91/2010 Sb.
 vzor obsahu technicke zpravy
 
Celé znění nařízení vlády č. 91/2010 si můžete stáhnout ZDE.
 
objednat sluzbu button