Mnoho zákazníků si plete pojem revize komína s pravidelnou roční kontrolou dle vyhlášky č.34/2016 Sb. Co přesně se po pojme revize komína skrývá?
Ve zkratce se jedná o kompletní kontrolu celé spalinové cesty - komína před uvedením nového spotřebiče nebo komína do provozu. Výstupem této kontroly jsou tzv. revizní zpráva a technická zpráva. Revizní zpráva, respektive revizní zpráva spalinové cesty a technická zpráva musí obsahovat náležitosti, které jsou popsány ve vyhlášce č.34/2016 Sb. 

Revize komínů (revize spalinových cest) se provádí:

  • před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
  • před výměnou nebo novou instalaci spotřebiče paliv
  • po komínovém požáru
  • při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na vznik trhlin ve spalinové cestě
Vzor revizní zprávy spalinové cesty podle vyhlášky č. 34/2016 Sb.
vzor revizni zpravy spalinove cesty
Vzor technické zprávy spalinové cesty podle vyhlášky č. 34/2016 Sb.
 vzor obsahu technicke zpravy
 
Celé znění vyhlášky č. 34/2016 si můžete stáhnoutZDE.
 
objednat sluzbu button

 

Copyright 2024 By Radimbo